ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) คือพวกที่ ไปนำเข้าสินค้าจากที่อื่นมาในราคาที่ต่ำและมาขายสินค้าที่อื่นในราคาที่สูง

ธุรกิจกลุ่มนี้กำไรสุทธิจะไม่มาก สาเหตุก็คือ

1. สงครามราคา ถ้าไม่มีสัญญาว่าขายได้แค่คนเดียว หรือ มีคู่เทียบ มันจะเกิดการตัดราคาขึ้น คราวนี้แหละชีวิตเปลี่ยน

2. งานบริการ หรือถ้าเกิดว่าสินค้ากำไรดีมาก แต่มันก็จะต้องบริการลูกค้าอย่างดี เช่น บริษัทหนึ่งขายเครื่องมือการแพทย์ หลักๆของเขาคือสิ่นค้าที่ใช้แล้วหมดไป กำไรเยอะมากแต่หมดไปกับการบริการ ก็คือพอโรงพยาบาลสั่งก็ต้องไปส่ง เป็นรอบๆ ต้นทุนจะสูงมาก

3. การตลาดที่ไม่จบสิ้น สินค้าที่ไม่ใช่กลุ่มที่ใช้แล้วหมดไป ต้องหว่านงบโฆษณาอัดลงไป ถ้าไม่อัดยอดก็ไม่มา ดังนั้นบริษัทเหล่านี้จะติดอยู่ในวังวนของการโฆษณาไม่รู้จักจบสิ้น

ส่วนตัวเคยขายสินค้านำเข้าจากจีนขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ ความน่าเบื่อของมันก็คือ ต่อให้สินค้ากำไร 3-4 เท่า พอขายดี มันก็จะมีคนมาขายแข่งและตัดราคา ลูกค้าก็จะสิ่งไปหาร้านค้าที่ขายถูกที่สุด เราก็ต้องลดราคาตาม มันก็จะหมุนเวียนเป็นวังวลอย่างนี้จนกระทั้งสินค้าตัวนั้นไม่เหลือกำไร และต้องหาสินค้าตัวใหม่มาขายต่อ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันจบสิ้น