เราจะทำให้เงินเพิ่มเป็น 3 เท่าใน 1 ปีได้อย่างไร?

กรณีศึกษาจริงจากธุรกิจในประเทศไทย

ตอนที่ After You กำลังขยายโรงงานก่อนเข้าตลาด ก็พบว่าเงินทุนหมด จะรอกำไรที่มาจากปีต่อไปก็ช้าไป After You เลยเลือกที่จะหาเงินกู้ คราวนี้จะทำยังไงละ ในเมื่อธนาคารไม่ปล่อยกู้ให้แล้ว

ผู้บริหารเลยเลือกที่จะกู้เงินจากผู้บริหารของบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) วงเงินประมาณท่านละ 55 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 110 ล้านบาท โดยเงื่อนไขของสัญญาฉบับนั้นมีดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ย 4.0%
2. เมื่อ After You เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ผู้ให้กู้สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะรับชำระเงินกู้คืนในรูปแบบ หุ้น IPO แก่ผู้ให้กู้ เป็นมูลค่าเท่ากับวงเงินต้น+ดอกเบี้ย
3. ถ้าเกิดว่าผู้ให้กู้ไม่อยากใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้น IPO เมื่อทาง After You เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน After You ต้องคืนเงินใน 2 วัน (ข้อนี้มีไว้เพื่อว่าเกิดเรื่องไม่คาดฝันก็ยังมีทางออกได้)

ผลลัพท์จาก Deal นี้ก็คือ เงินที่ให้กู้ไป 110 ล้านบาท ทวีมูลค่าเป็น 330 ล้านบาทในเวลา 1 ปี

ปัจจุบันผู้บริหารท่านหนึ่งของ TU ได้ขายออกไปหมดแล้ว ถ้าคิดเป็นเงินจาก 55 ล้านบาทก็คงได้ 146 ล้านบาทเต็มๆ แต่ว่าผู้บริหารอีกท่านหนึ่งเลือกที่จะขายออกไป ส่วนหนึ่ง ได้เงินมา 93.9 ล้านบาทและมีหุ้นคงเหลือมูลค่า 34.5 ล้านบาท

กำไรกันถ้วนหน้า