นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) จะอธิบายถึงวิธีที่ Stocklittle.com และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (“Stocklittle” หรือ “เรา/ของเรา/พวกเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์ อุปกรณ์ แอปพลิเคชัน และบริการของ Stocklittle (เรียกโดยรวมว่า “บริการ”) Stocklittle พยายามอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับการที่เราจัดการข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ นโยบายนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวซึ่งอาจเข้มงวดกว่าเนื้อหาที่ระบุไว้ในที่นี้

เราอาจเพิ่มเติมหรือแก้ไขนโยบายนี้โดยมีการบอกกล่าวอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังอาจประกาศคำแถลงความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างออกไปสำหรับบางบริการ และในกรณีที่เราทำเช่นนั้น นโยบายนี้จะไม่นำมาใช้บังคับ

หมายเหตุ: ผู้ประกอบการระบบสื่อสารไร้สาย ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ และ/หรือแอปพลิเคชัน แถบเครื่องมือ บริการ “ปลั๊กอิน” แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และเว็บไซต์ของผู้ให้บริการรายอื่นยังอาจเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณ อุปกรณ์ของคุณ และการใช้งานของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Stocklittle จะไม่ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการรายอื่น ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการ หรือบริการของผู้ให้บริการรายอื่น Stocklittle ไม่สามารถควบคุมวิธีที่ผู้ให้บริการรายอื่นเก็บรวบรวม ใช้ หรือคุ้มครองข้อมูลของคุณได้ หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการรายอื่น โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการรายอื่นนั้น เพียงแต่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการรายอื่นที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งโต้ตอบและเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการดังกล่าว

  1. ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

   เมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณอาจให้ข้อมูลกับเราทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งรวมถึงตัวอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร วันเกิด ตัวระบุอุปกรณ์ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ภาพถ่าย วิดีโอ และสถิติประชากร (เพศ ชื่อบริษัทหรือองค์กร อาชีพ ภาษาที่เลือก เมือง ประเทศ รหัสไปรษณีย์ รหัสพื้นที่ เขตเวลา และอื่นๆ) ของคุณ หากคุณซื้อบริการจากเรา เรายังอาจจัดเก็บข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตของคุณหรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ ด้วย ตามที่จำเป็น เราอาจเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา และเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งรวมถึงบัญชีสังคมที่คุณเลือกให้เชื่อมโยงเข้ากับการใช้บริการของคุณ หรือกับข้อมูลที่เราได้รับจากบริษัทอื่นๆ

 

    • ออบเจ็กต์ที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง (“แฟลชคุกกี้”) เราจะใช้ออบเจ็กต์ที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง หรือที่เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า “แฟลชคุกกี้” ในการจัดเก็บตัวเลือกของคุณ เช่น การควบคุมระดับเสียง หรือแสดงเนื้อหาตามรายการที่คุณดูบนเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับแต่งการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ แฟลชคุกกี้จะแตกต่างจากคุกกี้อื่นๆ เนื่องด้วยปริมาณและประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม รวมทั้งวิธีการจัดเก็บข้อมูล
      • เว็บบีคอน เว็บบีคอนคือภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เราอาจใช้บนเว็บไซต์ของเรา หรือในอีเมลของเราเพื่อส่งคุกกี้ นับจำนวนผู้เยี่ยมชม และเข้าใจถึงการใช้งานและประสิทธิภาพในการโฆษณา เช่น คุณจะเปิดและดำเนินการกับอีเมลที่เราส่งให้คุณหรือไม่
      • คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณโดยเว็บไซต์ ประโยชน์ข้อหนึ่งของคุกกี้ก็คือการช่วยเราในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณโดยใช้เว็บไซต์และบริการของเรา เราจะใช้คุกกี้เพื่อดูว่าพื้นที่ใดในเว็บไซต์ของเราและคุณลักษณะใดที่ได้รับความนิยม และนับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เรายังใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากคุกกี้ในการกำหนดเนื้อหาตามความต้องการและกำหนดกลุ่มเป้าหมายโฆษณาของเรา ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

       เมื่อคุณใช้บริการ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้บริการของเราและกิจกรรมที่คุณทำบนบริการของเรา เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เราอาจบันทึกโดยอัตโนมัติจะรวมไปถึงระบบปฏิบัติการ, ที่อยู่ Internet Protocol (IP), เวลาที่เข้าใช้ ประเภทบราวเซอร์ และภาษาของคุณ รวมทั้งเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เป็นต้น เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ของเรา ดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชันของเรา หรือเข้าถึงบริการจากอุปกรณ์ของคุณ เรายังอาจบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ และการที่คุณใช้แอปพลิเคชันและบริการของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจบันทึกวันที่ที่คุณเปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ประเภทอุปกรณ์ หมายเลขประจำเครื่อง และตัวระบุอุปกรณ์ของคุณ (เช่น IMEI, MEID, หมายเลขประจำเครื่อง, CID, MID และหมายเลขประจำตัวของ MCC หรือรหัสซิมการ์ด) ประเภทและรุ่นของระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่บนอุปกรณ์ของคุณ แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ที่คุณติดตั้งและใช้ รวมทั้งวิธีที่คุณใช้ เนื้อหาที่คุณดูหรือใช้ และบันทึกการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ประทับเวลาไว้ หากคุณใช้บริการเพื่อสำรองและจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์และเนื้อหาของคุณกับผู้ให้บริการอิสระรายอื่น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นในการช่วยเรียกคืนข้อมูลและเนื้อหาของคุณไปยังอุปกรณ์ของคุณ เช่น การตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ และชื่อของไฟล์และแอปพลิเคชันที่คุณต้องการสำรอง
       เรายังอาจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคุณโดยใช้เว็บบีคอน คุกกี้ ออบเจ็กต์ที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง (LSO) และวิธีการในทำนองเดียวกัน (ตามที่ระบุตัวอย่างไว้ด้านล่าง) เราอาจนำข้อมูลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณโดยใช้วิธีการเหล่านี้มาเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติเข้ากับข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา และข้อมูลอื่นใดที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณตามนโยบายนี้

   บุคคลอื่นๆ รวมถึงผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์รายอื่นและผู้ให้บริการโฆษณารายอื่นตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อด้านล่างนี้ ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเดียวกันหรือในทำนองเดียวกันเกี่ยวกับคุณและอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้บริการ รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้เกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณในช่วงเวลาต่างๆ และผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของผู้ให้บริการรายอื่น

 

  1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านโฆษณา

   เราอาจใช้ผู้ให้บริการโฆษณารายอื่นในการจัดทำโฆษณาในบริการของเรา เรายังอาจใช้ผู้ให้บริการรายอื่นในการจัดทำหรือช่วยเราในการจัดทำโฆษณาที่มีแบรนด์ของ Stocklittle ซึ่งแสดงต่อคุณบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการรายอื่น ในการจัดทำโฆษณาเหล่านี้ ผู้ให้บริการรายอื่นจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับคุณ อุปกรณ์ของคุณ และการใช้บริการของคุณ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงการเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Stocklittle และอื่นๆ, ที่อยู่ IP ของคุณ, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ และบราวเซอร์ที่คุณใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

   ผู้ให้บริการรายอื่นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้คุกกี้ (รวมถึงแฟลชคุกกี้) เว็บบีคอน ตัวระบุอุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ผู้ให้บริการรายอื่นเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการเหล่านี้เอง และวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในการจัดทำโฆษณาซึ่งพุ่งเป้าไปที่ความสนใจของคุณ และทำความเข้าใจถึงการใช้งานและการเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Stocklittle และอื่นๆ นโยบายนี้จะไม่นำมาใช้กับคุกกี้หรือเว็บบีคอนที่ใช้หรือโฮสต์โดยผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเรา เราขอแนะนำให้คุณตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการรายอื่นและผู้โฆษณาเหล่านี้เพื่อจะได้เรียนรู้ถึงการที่บุคคลเหล่านี้ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริการโฆษณาทั่วไปต่างๆ ของเรา

 

  1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

   Stocklittle อาจใช้ข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ

   • ดำเนินการและปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และการตลาดของเรา
   • จัดการให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งาน เนื้อหา การตลาด และคำแนะนำที่ปรับแต่งและกำหนดตามความต้องการทั่วทั้งบริการของเรา
   • ตอบความคิดเห็นและคำถามของคุณ และให้บริการลูกค้า
   • จัดหาและให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอ
   • ส่งข้อมูลให้กับคุณเกี่ยวกับการร้องขอและการซื้อของคุณ รวมถึงการยืนยัน ใบแจ้งหนี้ การบอกกล่าวทางเทคนิค การอัพเดต การแจ้งเตือนความปลอดภัย และข้อความการช่วยเหลือและการบริหารจัดการ
   • ติดต่อกับคุณเกี่ยวกับการแข่งขัน การส่งเสริมการขาย การให้รางวัล กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น และข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดย Stocklittle และพันธมิตรที่เราเลือก (เราจะดำเนินการเช่นนี้ตามตัวเลือกของคุณ ตามที่นโยบายของเราระบุไว้) และดำเนินการกับผู้เข้าแข่งขันและให้รางวัล
   • เชื่อมโยงหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับข้อมูลอื่นที่เราได้รับเกี่ยวกับการใช้บริการ Stocklittle อื่นๆ ของคุณและจากผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เรากล่าวไว้ในนโยบายนี้ รวมถึงเพื่อช่วยให้เข้าใจถึงคุณและความต้องการของคุณ รวมทั้งให้คุณได้รับคำแนะนำ บริการที่ดีขึ้น และการตลาดที่กำหนดตามความต้องการ
   • ป้องกัน สอบสวน และยับยั้งกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย
   • คัดกรองเนื้อหาที่จะนำมาแสดงโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ
   • รวบรวมสถิติการใช้งานและสถิติอื่นๆ และข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับบริการ และ
   • อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลและเนื้อหาที่คุณอัปโหลดผ่านสื่อทางสังคม

 

  1. รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

   เมื่อคุณใช้บริการบางอย่าง เราอาจเก็บรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของคุณ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งนี้อาจรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ตามเวลาจริงของอุปกรณ์ของคุณ และยังอาจรวมถึงชื่อของสถานที่ที่คุณได้ไป สถานที่ที่คุณเลือกที่จะ “เช็คอิน” เพื่อกำหนด บันทึก หรือแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ สถานที่ที่คุณทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่ ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ วันที่ และเมทาเดตาอื่นๆ ของภาพที่คุณได้ถ่าย เส้นทางที่คุณได้เดินทาง คุณอยู่ใกล้กับอุปกรณ์อื่นๆ เพียงใด เช่น อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth, WiFi เราเตอร์ และบริการต่างๆ ที่ใช้อุปกรณ์เหล่านั้น (เช่น การติดตามการเคลื่อนไหวของคุณโดยร้านค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตลาด) และวันที่และเวลาที่คุณอยู่ ณ สถานที่นั้นๆ Stocklittle อาจแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่แสดงให้เห็นว่าตนได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องแล้ว Stocklittle อาจเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเข้ากับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้หรือข้อมูลที่ใช้ในการระบุ เช่น ID อุปกรณ์ของคุณและข้อมูลบัญชีของคุณ บริการของเรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำในรูปแบบที่ไม่ได้ระบุที่มา และเราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับพันธมิตรและผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อปรับปรุงคุณลักษณะและบริการต่างๆ

 

  1. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

   ข้อมูลที่คุณแบ่งปัน

   บริการนั้นอาจอนุญาตให้คุณเชื่อมต่อและแบ่งปันการดำเนินการ ความคิดเห็น เนื้อหา และข้อมูลของคุณต่อสาธารณะหรือกับบุคคลที่คุณระบุ คุณยังอาจเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มสื่อทางสังคม เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการของผู้ให้บริการรายอื่น และแบ่งปันข้อมูลของคุณบนรายการเหล่านี้ (“บริการแชร์ของผู้ให้บริการรายอื่น”) ผ่าน “ปลั๊กอิน” วิดเจ็ต ปุ่ม และคุณลักษณะอื่นๆ ของผู้ให้บริการรายอื่นที่มีให้ในและเชื่อมต่อกับบริการของเรา โปรดใส่ใจกับความจำเป็นด้านความเป็นส่วนตัวของคุณ เนื่องจากคุณเป็นผู้เลือกบุคคลที่จะเชื่อมต่อด้วย รวมทั้งข้อมูลอะไรที่จะแบ่งปันและเปิดเผยต่อสาธารณะ เราไม่สามารถควบคุมความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณเลือกที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะหรือแบ่งปันกับผู้อื่นได้ และเรายังไม่สามารถควบคุมบริการแชร์ของผู้ให้บริการรายอื่นหรือการดำเนินการของบริการเหล่านี้ได้ รวมถึงข้อมูลที่บริการแชร์ของผู้ให้บริการรายอื่นเหล่านี้เก็บรวบรวมจากคุณและอุปกรณ์ของคุณ หรือวิธีที่บริการเหล่านี้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเรา โปรดตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการแชร์ของผู้ให้บริการรายอื่นทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการเหล่านี้

   ข้อมูลที่เราแบ่งปัน

   เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้

   • โดยได้รับความยินยอมจากคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจยอมให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรของเราบนเว็บไซต์ที่มีแบรนด์ร่วมกัน หรือคุณอาจใช้บริการเพื่อเชื่อมต่อกับบริการของพันธมิตรของเรา หรือร้องขอข้อมูลจากพันธมิตรของเรา การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยพันธมิตรของเราจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรนั้น
   • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตกลงทางธุรกิจ (หรือการเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจ) ที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการถ่ายโอนธุรกิจหรือทรัพย์สินของเราทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อตกลงทางธุรกิจอาจรวมถึงธุรกรรมหรือกระบวนการเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การเงิน การเข้าซื้อกิจการ หรือการล้มละลาย
   • เพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมาย การคุ้มครอง การรักษาความปลอดภัย และความปลอดภัย ซึ่งรวมถึง
    • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดตามกฎระเบียบ และเพื่อตอบรับคำร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย
    • เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ Stocklittle ตัวแทน ลูกค้า และบุคคลอื่นๆ ของเรา รวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลง นโยบาย และเงื่อนไขการใช้งานของเรา และการปกป้องเครือข่ายและทรัพย์สินที่จับต้องได้ของเรา และ/หรือ
    • ในเหตุฉุกเฉิน จะรวมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยของพนักงานและตัวแทนของเรา ลูกค้าของเรา หรือบุคคลอื่นใด
   • กับบุคคลที่ใช้ข้อมูลในการให้บริการกับเราหรือในนามของเรา
   • กับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย การใช้ข้อมูลของคุณโดยผู้ให้บริการเครือข่ายจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเครือข่ายนั้น

   เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมและไม่ได้ระบุที่มากับผู้อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

 

  1. เราจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ที่ใด การถ่ายโอนข้อมูลของคุณ การเก็บรักษา 

   ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจมีการจัดเก็บไว้บนโทรศัพท์ของคุณหรือบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา และมีการถ่ายโอนไปยัง จัดเก็บ และประมวลผลในสหรัฐอเมริกา ไต้หวัน สิงคโปร์ ประเทศสมาชิก EU และประเทศอื่นใดที่ Stocklittle หรือผู้ให้บริการของ Stocklittle มีสถานประกอบการอยู่ ซึ่งรวมถึงเขตอำนาจศาลที่อาจไม่ได้มีกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ให้ความคุ้มครองเทียบเท่ากับกฎหมายดังกล่าวที่มีในประเทศแม่ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราได้รับตามนโยบายนี้ โดยการใช้บริการ เท่ากับว่าคุณยินยอมให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจมีการเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่จำเป็นในการทำตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ” ข้างต้น หรือตามระยะเวลาที่ข้อบังคับหรือกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง

 

  1. ตัวเลือกและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล

   อีเมลเพื่อการตลาดของเราจะบอกวิธีที่คุณ “เลือกที่จะไม่” รับอีเมลเพื่อการตลาดต่อไป หากคุณเลือกที่จะไม่รับ เรายังคงอาจส่งอีเมลที่ไม่ใช่เพื่อการตลาดให้กับคุณ อีเมลที่ไม่ใช่เพื่อการตลาดจะรวมถึงอีเมลเกี่ยวกับบัญชีของคุณและการตกลงทางธุรกิจที่เราทำกับคุณ และอาจรวมถึงคำร้องขอให้คุณเข้าร่วมการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและความพึงพอใจของคุณ

   คุณสามารถส่งคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเราผ่านทางข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้ได้ คุณสามารถร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการติดต่อหรือตัวเลือกเกี่ยวกับการตลาด และให้มีการปรับปรุง เข้าถึง ลบ หรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือเนื้อหาที่คุณโพสต์บนบริการได้ เราอาจไม่ทำตามคำร้องขอดังกล่าวทั้งหมด เว้นแต่กฎหมายจะได้กำหนดไว้

   เมื่อคุณใช้บริการของเรา เราและผู้ให้บริการรายอื่นอาจให้ตัวเลือกกับคุณเกี่ยวกับการใช้กลไกบางอย่างสำหรับการติดตาม ซึ่งรวมถึงการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณในช่วงเวลาต่างๆ และผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการออนไลน์ต่างๆ เราอาจจัดให้มีการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณซึ่งทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราและผู้อื่นเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ เกี่ยวกับคุณได้ โปรดอ่านคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ หลายๆ บราวเซอร์จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ เว้นแต่และจนกว่าคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ
   การลบหรือปฏิเสธคุกกี้ของเราอาจมีผลต่อวิธีที่เว็บไซต์และบริการของเราทำงานให้กับคุณ และอาจเป็นการลบหรือปิดใช้งานคุกกี้ที่เลือกที่จะไม่รับซึ่งเราและผู้ให้บริการรายอื่นกำหนดไว้

   แม้ว่าเราและผู้อื่นจะได้ให้ตัวเลือกบางอย่างกับคุณ ตามที่ได้ระบุไว้ต่อไปในนโยบายนี้ แต่ก็มีวิธีต่างๆ ที่สัญญาณของเว็บบราวเซอร์และกลไกอื่นๆ ในทำนองเดียวกันจะสามารถแสดงตัวเลือกของคุณในการปิดใช้งานการติดตามได้ และเราอาจไม่ได้ทราบถึงและให้ความสำคัญกับทุกๆ กลไกดังกล่าว

 

  1. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

   เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้มาตรการทางกายภาพ ทางเทคนิค และเชิงองค์กรที่เหมาะสมในการช่วยป้องกันการเข้าถึง การใช้ การประมวลผล หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณผ่านบริการของเรา รวมทั้งช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกรุกล้ำหรือสูญหาย แม้ว่าเราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อใช้และปรับปรุงวิธีป้องกันต่างๆ แต่ก็ไม่มีระบบหรือเทคโนโลยีใดที่รักษาความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ หากคุณทราบถึงภาวะความเสี่ยงทางเทคนิคที่มีผลต่อบริการ stocklittle โปรดอีเมลไปที่ [email protected] หรือเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เพื่อรายงาน

   บัญชี stocklittle จะยอมให้คุณใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพียงชื่อเดียวในการเข้าสู่ระบบของ stocklittle.com และแอปพลิเคชันและบริการอื่นๆ ของ stocklittle แอปพลิเคชันและบริการบางอย่างของ stocklittle จะกำหนดให้มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ต่างออกไป โปรดปกป้องชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้าถึงบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

   เราจะไม่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันและบริการของผู้ให้บริการอิสระรายอื่น หรือข้อมูลที่แอปพลิเคชันและบริการของผู้ให้บริการรายอื่นเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ โปรดสอบถามผู้ให้บริการรายอื่นเหล่านั้นถึงวิธีที่ผู้ให้บริการดังกล่าวเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

 

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับนโยบายนี้ ข้อมูลที่ได้เปลี่ยนแปลงก็จะมีการประกาศไว้ในหน้านี้ เราจะเปลี่ยนวันที่ “ปรับปรุงล่าสุด” ด้านล่าง

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดในวันที่ 1 มกราคม 2017