นั่งฟัง SMPC ตัวนี้เขาเป็นผู้ผลิตถังแก๊สความดันต่ำ ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก ผลิตแต่ถังแก๊สอย่างเดียวเลย รายได้ส่วนใหญ่ของเขามาจากการส่งออกไปยังต่างประเทศ (แอฟริกา) เป็นหุ้นประเภทโรงงาน

ธรรมชาติของธุรกิจนี้ การเคลื่อนย้ายแก๊สจะทำได้อยู่ 2 รูปแบบคือมาตามท่อและมาเป็นถัง มาตามท่อส่วนใหญ่เราจะพบได้ในประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นประเทศเมืองหนาว ที่ต้องใช้แก๊สเพื่อให้ความอบอุ่น ประเทศพวกนี้เขาจะไม่ใช่ถังกัน แต่ประเทศอย่างเราเขาก็จะยังคงใช้ถังกันอยู่นั้นคือเหตุผลที่ว่าทำไมรายได้จากลูกค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศกำลังพัฒนา

รายได้จาก 2,201 ล้านบาทในปี 2556 เติบโตขึ้นมาเป็น 3,609 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นอัตราทบต้น 13.16%

กำไรของเขาก็เติบโตดีเช่นกันจาก 135.95 เป็น 541.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตราทบต้น 41.29%

กำไรสุทธิโดดจาก 6% มาเป็น 15% เรียกได้ว่าน่าประกลาดใจมาก

เหตุผลคือ
1. เขาเป็นโรงงานที่มีขนาดใหญ่ โรงงานพวกนี้ถ้าเกิดว่ายิ่งใช้กำลังการผลิตได้เต็มมากเท่าไหร่ เขาจะหารเฉลี่ยต้นทุนได้ถูกลงเท่านั้น ตอนนี้เขาขายดีขึ้นเรื่อยๆต้นทุนเขาก็ถูกลงอีก

2. ต้นทุนการผลิตของเขาส่วนใหญ่คือเหล็กรีดร้อน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้นทุนเหล็กลดลงต่ำมาก ผลที่ตามมาก็คือต้นทุนสินค้าเขาถูกลงทุกอย่างก็ดูดี

สิ่งที่น่าสนใจของบริษัทนี้ก็คือ กำลังการผลิตของเขาเต็มและเขาวางแผนจะขยายโรงงาน อาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเพื่อขยายกำลังการผลิต

ปล. อันนี้เล่าข่าวนะไม่ได้วิเคราะห์ละเอียดถึงขั้นอ่าน 56-1