ช่วงนี้เห็นคนเอา oishi มาเทียบกับ ichi บ่อยๆ ว่ามีการบริหารจัดการที่ดีกว่า ทำให้กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นมาก แต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปยังพื้นฐานโครงสร้างของบริษัท จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

อย่างแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือบริษัท oishi มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือบริษัทไทยเบฟ จากงาน oppday ของ ichi คุณตันได้เล่าให้ฟังว่า บริษัทโออิชิ มีโครงสร้างรายได้ที่แตกต่างไปคือบริษัทไทยเบฟจะทำสัญญาซื้อขายสินค้าเครื่องดื่มของโออิชิที่ผลิตออกมาแล้วนำไปจำหน่ายต่อ โดยไม่สนใจกำไรหรือขาดทุน เมื่อโครงสร้างรายได้เป็นอย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือกำไร-ขาดทุนจะถูกโยกย้ายไปสู่ไทยเบฟ กำไรของ oishi ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่ต้องแข่งด้านราคา เรียกได้ว่าเป็นบริษัทแม่ที่ประเสริฐมาก

แต่ถ้าเราไปดูที่เซเว่นเราจะพบว่าการแข่งขันทางด้านราคายังมีอยู่เหมือนเดิม

อีกสาเหตุหนึ่งก็คือโออิชิมีธุรกิจทางด้านอาหารมากทำให้อัตรากำไรมีความแตกต่างเพราะถัวเฉลี่ยจากอาหารและเครื่องดื่ม

ปล. ไม่แน่ใจเหมือนกันที่ทำอย่างนี้เพราะสาเหตุอะไร แต่จากการคาดคะเนทางเราลงทุนหุ้น คิดว่ามันคือการวัดกันด้วยสายป่านทางการเงินใครที่มีเงินทุนมากกว่าก็ชนะส่วนคนที่ มีเงินน้อยกว่าก็แพ้ไป อนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอน

#ปลาใหญ่กินปลาเล็ก #ichi #oishi