มาดูงบของ บริษัท ดูเดย์ครีม เจ้าของผลิตภัณฑ์ snail white
มีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของต้นทุนขาย

โรงงานของเครื่องสำอางมันจะค่อนข้างต่างออกไปจากโรงงานทั่วๆไป ที่จะมี คนอยู่เยอะ มีเครื่องจักรใหญ่ๆ ลงทุนสูง

แต่ว่าโรงงานเครื่องสำอาง เครื่องที่มีส่วนใหญ่คือ เครื่องกวนสาร เครื่องบรรจุ เครื่องโฮโม ไม่มีอะไรมาก ราคาไม่ได้สูง ส่วนคนก็ใช้ปริมาณน้อย นำมาใช้ในการตวงสารเพื่อผลิตและบรรจุมากกว่า

ดังนั้นต้นทุนของคนในการผลิตจะต่ำมาก ในงบปี 59 ต้นทุนค่าแรงทั้งหมดมีเพียง 4.2% น้อยมาก และต้นทุนหลักของเขาจริงๆคือค่าสารถึง 92%